این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

No image

معرفی کتابخانه

No image

اهداف کتابخانه

No image

به همت پژوهشکده باقرالعلوم(ع) فهرست منابع و متن کتاب های پژوهشی به سراسر کشور ارسال می گردد.

مدیر گروه اطلاع رسانی و کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، از ارسال لیست منابع به همراه متن آن متناسب با موضوعات متقاضیان برای پژوهشگران در کل کشور خبر داد.

پر بازدیدترین ها

No image

به همت پژوهشکده باقرالعلوم(ع) فهرست منابع و متن کتاب های پژوهشی به سراسر کشور ارسال می گردد.

مدیر گروه اطلاع رسانی و کتابخانه پژوهشکده باقرالعلوم (ع)، از ارسال لیست منابع به همراه متن آن متناسب با موضوعات متقاضیان برای پژوهشگران در کل کشور خبر داد.
No image

اهداف کتابخانه

No image

معرفی کتابخانه

Powered by TayaCMS