در ماه مبارک رمضان،مردم عزت و شوکت و سرافرازی رهبر و ملت را از خدا بخواهند

این موضوعات را نیز بررسی کنید: