گروه فقه و حقوق ارتباطات پژوهشکده باقرالعلوم (ع) همایشی را در زمینه حریم خصوصی برگزار می کند.

این موضوعات را نیز بررسی کنید: