این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

احکام روزه و کرونا سوال شماره 6

احکام روزه و کرونا سوال شماره 6

احکام روزه و کرونا سوال شماره 6: آیا مراجع تصمیم گیر مانند وزارت بهداشت در چنین شرایطی می توانند به کلی گرفتن روزه را منع کنند؟
احکام روزه و کرونا سوال شماره 5

احکام روزه و کرونا سوال شماره 5

احکام روزه و کرونا سوال شماره5: منظور از خوف عقلایی که مجوز خوردن روزه است، چیست و آیا به صرف شایعه پراکنی در فضای مجازی که عموماً از طریق افراد غیر متدین انجام میگیرد، میتوان اقدام به روزه خواری کرد؟
احکام روزه و کرونا سوال شماره 4

احکام روزه و کرونا سوال شماره 4

احکام روزه و کرونا سوال شماره 4: اگر به هر علتی برای شخصی ترس از ضرر داشتن روزه ایجاد شود، آیا ترس او میتواند مجوز خوردن روزه برای دیگران باشد؟

پر بازدیدترین ها

احکام روزه و کرونا سوال شماره 5

احکام روزه و کرونا سوال شماره 5

احکام روزه و کرونا سوال شماره5: منظور از خوف عقلایی که مجوز خوردن روزه است، چیست و آیا به صرف شایعه پراکنی در فضای مجازی که عموماً از طریق افراد غیر متدین انجام میگیرد، میتوان اقدام به روزه خواری کرد؟
احکام روزه و کرونا سوال شماره 6

احکام روزه و کرونا سوال شماره 6

احکام روزه و کرونا سوال شماره 6: آیا مراجع تصمیم گیر مانند وزارت بهداشت در چنین شرایطی می توانند به کلی گرفتن روزه را منع کنند؟
احکام روزه و کرونا سوال شماره 5

احکام روزه و کرونا سوال شماره 5

احکام روزه و کرونا سوال شماره ۵: اگر به هر علتی برای شخصی ترس از ضرر داشتن روزه ایجاد شود، آیا ترس او میتواند مجوز خوردن روزه برای دیگران باشد؟
احکام روزه و کرونا سوال شماره 2

احکام روزه و کرونا سوال شماره 2

احکام روزه و کرونا سوال شماره۲: اگر فرض کنیم به تشخیص گروه دیگری از پزشکان متخصص، روزه موجب افزایش احتمال ابتلا به بیماری کرونا و خوف زیان شود، در این فرض حکم چگونه خواهد بود؟‌
Powered by TayaCMS