احکام روزه و کرونا سوال شماره 1

احکام روزه و کرونا سوال شماره 1

احکام روزه و کرونا سوال شماره۱: ما با چند تن از پزشکان فوق تخصص در زمینه های مختلف که از قضا بعضا رئیس بیمارستان و یا عضو تیم ساخت واکسن هستند مصاحبه داشته ایم و به تایید این بزرگواران روزه تأثیری در سیستم ایمنی بدن ندارد، و بیشتر این بزرگواران تایید کرده‌اند که آنرا در افراد سالم تقویت می کند. حکم شرعی روزه در ماه رمضان در این ایام چیست؟این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

احکام روزه و کرونا سوال شماره 6

احکام روزه و کرونا سوال شماره 6

احکام روزه و کرونا سوال شماره 6: آیا مراجع تصمیم گیر مانند وزارت بهداشت در چنین شرایطی می توانند به کلی گرفتن روزه را منع کنند؟
احکام روزه و کرونا سوال شماره 5

احکام روزه و کرونا سوال شماره 5

احکام روزه و کرونا سوال شماره5: منظور از خوف عقلایی که مجوز خوردن روزه است، چیست و آیا به صرف شایعه پراکنی در فضای مجازی که عموماً از طریق افراد غیر متدین انجام میگیرد، میتوان اقدام به روزه خواری کرد؟
احکام روزه و کرونا سوال شماره 4

احکام روزه و کرونا سوال شماره 4

احکام روزه و کرونا سوال شماره 4: اگر به هر علتی برای شخصی ترس از ضرر داشتن روزه ایجاد شود، آیا ترس او میتواند مجوز خوردن روزه برای دیگران باشد؟

پر بازدیدترین ها

احکام روزه و کرونا سوال شماره 6

احکام روزه و کرونا سوال شماره 6

احکام روزه و کرونا سوال شماره 6: آیا مراجع تصمیم گیر مانند وزارت بهداشت در چنین شرایطی می توانند به کلی گرفتن روزه را منع کنند؟
احکام روزه و کرونا سوال شماره 5

احکام روزه و کرونا سوال شماره 5

احکام روزه و کرونا سوال شماره5: منظور از خوف عقلایی که مجوز خوردن روزه است، چیست و آیا به صرف شایعه پراکنی در فضای مجازی که عموماً از طریق افراد غیر متدین انجام میگیرد، میتوان اقدام به روزه خواری کرد؟
احکام روزه و کرونا سوال شماره 1

احکام روزه و کرونا سوال شماره 1

ما با چند تن از پزشکان فوق تخصص در زمینه های مختلف که از قضا بعضا رئیس بیمارستان و یا عضو تیم ساخت واکسن هستند مصاحبه داشته ایم و به تایید این بزرگواران روزه تأثیری در سیستم ایمنی بدن ندارد، و بیشتر این بزرگواران تایید کرده‌اند که آنرا در افراد سالم تقویت می کند. حکم شرعی روزه در ماه رمضان در این ایام چیست؟
Powered by TayaCMS