به همت پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام: کتاب "بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی" برروی پیشخوان

این موضوعات را نیز بررسی کنید: