آزادي عقيده و بيان در نظام جمهوري اسلامي ايران

آزادي عقيده و بيان در نظام جمهوري اسلامي ايران
دکتر عظیم عابدینی از بررسی نقش آزادي عقيده و بيان در نظام جمهوري اسلامي ايران در گروه ارزیابی پایان نامه ها ی پژوهشکده باقرالعلوم (ع) خبر داد.
مدیر گروه ارزیابی پایان نامه های پژوهشکده گفت: 4 پایان نامه دیگر از مجموع پایان نامه های علوم انسانی اسلامی، در گروه ارزیابی پایان نامه های پژوهشکده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
وی ادامه داد: سید محمد صادق احمدی در پایان نامه ای با عنوان "آزادي عقيده و بيان در نظام جمهوري اسلامي ايران" در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد به بررسی این موضوع پرداخته است.
عابدینی ادامه داد: در این پایان نامه آمده است: اسلام بعنوان يك دين جامع و كامل و حاوي دستوراتي، كه ياراي پاسخگوئي به نيازهاي ‏تمامي آحاد بشريت است از طرف ما مسلمانان مطرح مي‌گردد. در مقام تبيين مستدل اين ‏ديدگاه لازم است نگارشها در اين مسير سوق داده شود و تمامي همت لازم به گونه‌اي ‏هماهنگ و متشكل در جهت آگاهي بخشيدن به ملتهائي كه تشنه دريافت حق و حقيقت ‏بوده و عدالت را در درون مكاتب دست‌ساز بشريت و مكاتب ديگر نمي‌يابند، حركت ‏نمايد.
وی تصریح کرد: اين مهم با ايجاد جمهوري اسلامي ايران و نمود جهاني يافتن امكان اداره يك ‏جامعه در تمامي ابعاد بوسيله احكام اسلامي، از نقش بارزي برخوردار شده است . بررسي ‏هر جنبه از جنبه‌هاي چنين جامعه‌اي هنگامي جامعيت لازم را خواهد داشت كه مباني ‏اسلامي آن نيز مورد مداقه قرار گيرد. لذا در اين نوشتار به مباني قرآني موضوع رساله ‏پرداخته شده است تا مقايسه‌اي اجمالي بين ديدگاه انديشمندان اسلامي و قوانين و ‏مقررات جاري صورت پذيرد و تا حدودي دريابيم در چه مرحله‌اي از انطباق آنها با ‏موازين اسلامي از ديدگاههاي مختلف قرار گرفته‌ايم.
وی با اشاره به پایان نامه "نقدآراء ابن تيميه درآيات ولايت" گفت: سرکار خانم زهره اخوان مقدم، در دانشکده الهیات دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد با راهنمایی محمد اسدی گرمارودی این پایان نامه را به رشته تحریر در آورده است.‏
عابدینی افزود: در فصل اول این پژوهش نگارنده به شخصيت ابن تيميه و نيز ويژگي‌هاي عصر او پرداخته، تا با شناخت وضعيت سياسي، علمي،‌ اجتماعي و ‏ديني زمان او،‌ بستر عقايدش مشخص شود. ‏ در فصل دوم چگونگي تعامل ابن تيميه با قرآن، آيات مورد بحث او، آثار تفسيري، و تأثير عقايد ابن تيميه در تفسيرش به بحث گذاشته شده ‏است. خواننده مي‌يابد كه چگونه دو ديدگاه مهم ابن تيميه ـ يعني عقيده به و تجسيمِ خداوند و نيز دشمني با اهل بيت پيامبر(ص) ـ در تفسير او اثر ‏گذاشته است.
‏این استاد حوزه و دانشگاه خاطر نشان کرد: در فصل سوم ابتدا معناي «آيات ولايت» بررسي شده و سپس زندگي علامه حلّي و كتاب شريف «منهاج الكرامة» مورد تحقيق قرار گرفته است. ‏پس از آن مروري بر كتاب «منهاج السنة» شده تا خواننده كتاب مورد نقد اين نوشتار، آشنا شود.‏ سپس سه آيه مورد توجه قرار گرفته و عقايد ابن تيميه نقد شده است. اين سه آيه عبارتند از: آيه ولايت، آيه تبليغ و آيه اكمال.
وی ادامه داد: از ديگر آيات به ‏دو دليل چشم پوشي شده است. ‏ اول اينكه در تعداد آيات ولايت بسيار اختلاف است و اكثراً آيات فضائل را با اين مقوله اشتباه مي‌كنند. بعضي محققان علاوه بر سه آيه مذكور، ‏تنها به آيه اولي الامر و آيه «كونو مع الصّادقين» اشاره كرده‌اند. از آن جا كه ابن تيميه درباره آيه اولي الامر اصلاً‌ بحث نكرده آيه ديگر را هم به ‏اختصار گذرانده، لذا نگارنده به همان سه آيه اصلي اكتفا نموده است. ‏ دوم اينكه نقدهاي مطرح شده در سه آيه مزبور، خصوصاً آيه ولايت،‌ اكثراً كلّي و عمومي است. ‏ از آنجا كه بر اثر حمايت آل سعود، عقايد باطل ابن تيميه،‌زير چتر وهابيّت جاني تازه گرفت، نگارنده اميدوار است كه توانسته باشد شخصيت ‏منفي ابن تيميه و نيز بُغض او را نسبت به اهل بيت، نشان دهد. به همين منظور در بحث از آيه ولايت، صدها مورد از سخنان جسورانة او را فهرست ‏نموده است.
دکتر عابدینی از پایان نامه بعدی با عنوان" نقد و تحليل نقش خاندان اموي در تاريخ اسلام تا پايان دوره خلفاي راشدين ‏"  نام برد و افزود: علی بیات، دانشجوی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران در مقطع دکتری با راهنمایی استاد هادی هادی عالم زاده و استاد یدالله نصیریان این پژوهش را به سرانجام رسانده است.
وی خاطر نشان کرد: این نوشتار پژوهشي است در شناخت ماهيت و روشهاي برخورد فكري، سياسي،‌اجتماعي و اقتصادي امويان با اسلام و به طور كلي فرايند نقش ‏آنان در تاريخ اسلام تا روزگاري كه به نام جانشين رسول خدا مقدرات جهان اسلام را در دست گرفتند و به تحكيم موقعيت خود پرداختند.اين ‏موضوع كه طلقا(آزاد شدگان) در نقش و جايگاه خلفاي پيامبر اسلام ظاهر شدند خود از شگفتيهاي تاريخ اسلام است و شايسته و بايسته تحقيقات عميق و دقيق.
‏مدیر گروه ارزیابی پایان نامه های پژوهشکده تصریح کرد: در اين نوشتار سعي شده است كه مختصات فكري سياسي،‌اجتماعي و اقتصادي زمينه ساز به قدرت رسيدن اين خاندان به روش تحقيقات ‏كتابخانه‌اي مورد بررسي قرارگيرد و نشان داده شود كه چگونه بازگشت مظاهر سياسي و اجتماعي عصر جاهلي، زمينه را براي به قدرت رسيدن ‏خانداني كه خو گرفته به فرهنگ عصر جاهلي بود وخود سنبل و شاخص آن به شمار مي‌رفت، فراهم آورد. ‏
وی " تجرد برزخي " را دیگر پایان نامه مورد بررسی در این گروه خواند و گفت: ابوالقاسم شکوری دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران این پژوهش را انجام داده است.
این مدیر پژوهشی با ارائه توضیحاتی در مورد این پایان نامه گفت: شيوه تحقيق در این اثر ميان رشته اي و با تاکيد بر روش عقلي در مقام اثبات و ‏داوري است.‏ «تجرد برزخي»، مرتبه اي از تجرد است که حد وسط ميان تجرد محض و مادي صرف بوده و در عين ‏برخورداري از آثار مادي، اصل ماده فاقد می شود. عالم مثال از مراتب واقع در نظام هستي (مثال منفصل) و قوه خيال از مراتب نفس آدمي (مثال ‏متصل)، مجرد به «تجرد برزخي» هستند.
وی در پایان یادآور شد: صدرالمتألهين بر خلاف جمهور از يکسو مراتب تجرد نفس را از هم بازشناخته ‏و از سوي ديگر، «تجرد برزخي» مثال منفصل را به اثبات رسانده است. از متأخران، سبزواري و از نو صدرائيان، علامه طباطبايي و ديگران، مطلق ‏‏«تجرد برزخي» را پذيرفته اند. ‏ پاره اي از نتايج و آثار قول به «تجرد برزخي» عبارتند از: 1- بقاي نفوس غير بالغ به مرتبه تجرد عقلاني 2- تجرد نفوس حيوانات تام الوجود 3- ‏تصحيح معاد جسماني و احوال اخروي 4- حشر نفوس حيوانات و...‏

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی...

حجت الاسلام مهدی اسماعیلی مدیر گروه حدیث پژوهشکده در مورد سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی..." گفت: این سخن تا قرن دهم در هیچ یک از کتب روائی شیعی وجود ندارد.
Powered by TayaCMS