آخرین نشست شورای علمی گلشن ابرار در سال 89 برگزار شد.

آخرین نشست شورای علمی گلشن ابرار در سال 89 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکدۀ باقرالعلوم (علیه السلام) در این نشست که ساعت13/00 روز پنجشنبه 12 اسفند 89 برگزار گردید، حضرات حجج اسلام آقایان طبسی، مهدی پور، باقری بیدهندی، انصاری، اباذری، میررحیمی و جودتی شرف حضور داشتند، اعضای محترم جلسه در مجموع 25 شخصیت علمی را پیشنهاد کردند که  پس از بحث و بررسی فراوان تعداد 20 تن دیگر از عالمان برجسته جهان تشیع جهت تهیۀ ترجمه به تصویب اعضای جلسه رسید.
لازم به توضیح است که پس از چاپ مجلدات هشت گانه گلشن ابرار تاکنون حدود 285 شخصیت از عالمان شیعۀ قرنهای مختلف به تصویب شورای علمی گلشن ابرار رسیده و ترجمۀ بیش از 180 شخصیت علمی تهیه شده است که در مجلدات 9، 10 و 11  ارائه می گردد.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

پر بازدیدترین ها

No image

سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی...

حجت الاسلام مهدی اسماعیلی مدیر گروه حدیث پژوهشکده در مورد سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی..." گفت: این سخن تا قرن دهم در هیچ یک از کتب روائی شیعی وجود ندارد.
Powered by TayaCMS