دعوت به همکاری پژوهشی

دعوت به همکاری پژوهشی

دعوت به همکاری پژوهشی

پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام تنها پژوهشکده‌ای است که به صورت رسمی، مأموریتش پژوهش برای تبلیغ است. پیشتیبانی علمی و پژوهشی از تبلیغات اسلامی یک امر زمین‌مانده است و بسیاری از نیازهای فرهنگی کشور دلالت بر این دارد که تبلیغات اسلامی نیاز به تحرک، سازماندهی و بازنگری در سیاست‌ها، فرایندها و تأمین اثرگذاری مورد نیاز را دارد.

پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام در راستای تدوین مأموریت‌ها و تحقق اهداف بالادستی خود، سه حوزه مأموریتی برای فعالیت‌های خویش تعریف کرده است که عبارتند از:

الف: تولید علوم و فنون و هنرهای تبلیغی بر این حوزه جهت تمرکز بر دانش‌های پشتیبانی کننده که ساختار لازم برای ماندگاری و کارآمدی را تأمین نماید. پیش‌بینی شده است در این مورد پژوهش‌های بنیادین و کاربردی مورد نیاز باشد. برخی از موضوعات پیشنهادی عبارتند از:

مشاهده
 • آینده پژوهی تبلیغ
 • حوزه عمومی تبلیغ
 • بررسی و تحلیل راهبردی عرصه تبلیغ دین
 • طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در عرصه تبلیغ دین
 • نظام تبلیغ دین در حوزه های پژوهشی
  • اصول و مبانی معرفتی مدیریت تبلیغ و ارتباطات دینی (خرده نظام مدیریت و سیاستگذاری تبلیغ)
  • مطالعات تطبیقی در حوزه تبلیغ دین (تمامی خرده نظامها)
  • سیاست پژوهی مسائل روز تبلیغ و ارتباطات دینی کشور(خرده نظام مدیریت و سیاستگذاری تبلیغ)
  • طراحی الگوی ارتقای مشارکت های مردمی در بخش تبلیغ دین (خرده نظام نابع مالی و مشارکتها)
  • بازمهندسی نگاشت نهادی نظام تبلیغ دین (خرده نظام نهادها و سازمانهای تبلیغی)
  • راهبرد پژوهی چالش های منابع انسانی تبلیغ (خرده نظام منابع انسانی تبلیغ)
  • بررسی کارکردهای تبلیغی رسانه های نوین (خرده نظام فناوری تبلیغ)
  • واکاوی الزامات نظام تبلیغ در تحقق سبک زندگی اسلامی بر اساس مخاطب (تمامی خرده نظامها بویژه خرده نظام محتوای تبلیغی)

ب: رصد و پیش‌بینی نیازها ضرورت فهم نیازها به ویژه نیازهای مخاطبین تبلیغ به پشتوانه دانش‌های مورد نیاز گام اساسی در تحقق کارآمدی و ماندگاری است. در این مورد پژوهش‌های کاربردی مورد نیاز می‌باشد. برخی از موضوعات پیشنهادی عبارتند از:

مشاهده
 • نیاز شناسی مخاطب (نوجوان، جوان، زنان و سایر اقشار، اصناف و گروه ها)
 • رصد و نیازشناسی در زمینه نوجوان و رسانه
 • گونه شناسی مخاطبان مغفول مانده در تبلیغ دینی (زندانها، بیمارستانها و...):عرصه‌هایی برای تبلیغ دینی وجود دارد که کاملا مورد غفلت قرار گرفته و توجه درخوری به آنها نمی‌شود همانند ایستگاههای مترو که تا چند سال قبل مورد شناسایی برای تبلیغ قرار نگرفته بود. شناخت این عرصه‌ها علاوه بر توسعه قلمرو مخاطبان تبلیغ دینی می‌تواند زمینه‌های بکر و با ظرفیت بالای پذیرش را شناسایی نماید و پیام دین را به افرادی برساند.
 • ارائه الگوی وضعیت مطلوب مراکز تبلیغی حوزه علمیه :در حوزه علمیه قم مراکز مختلف تبلیغی وجود دارند که به طور مستقل به امر تبلیغ دینی می‌پردازند. هر کدام از این مراکز، فرایندهای مختلف آموزشی، پژوهشی، اعزام و سیاستگذاری خاص خود را طی می‌کنند. از آنجایی که همگرایی و احیانا واگرایی بین این مراکز در راندمان تبلیغ دینی اهمیت دارد، لذا شناخت این مراکز و بررسی تحلیلی آنها می‌تواند در روند بهبود و ایجاد همگرایی بین این مراکز نقش مؤثری داشته باشد که این پژوهش به دنبال تحقق این مهم است.
 • وضعیت شناسی اقشار مخاطبین(بررسی 10 قشر به تناسب نیازها و مطالبات از قبیل زنان، جوانان، نخبگان، زندانیان و....): مبلغ در تبلیغ دینی با اقشار مختلفی مواجه است که شناخت هر کدام از آنها با عنوان «مخاطب شناسی خاص» می‌تواند راهگشای «مبلغ» در مواجهه با هر کدام از آنها باشد. بنابراین شناخت ویژگیها و مختصات هر کدام از اقشار مخاطبین می‌تواند به مرور زمان، منظومه‌ای از یافته‌ها در باب مخاطب شناسی اقشار گوناگون را شکل داده و ذخیره دانشی حوزه‌ها را در عرصه تبلیغ به وضعیت مطلوب نزدیک نماید.
 • سنخ شناسی (گونه شناسی) گروههای تبلیغی در حوزه وارائه الگو برای تبلیغ گروهی:با توجه به تکثرپذیری جوامع مدرن یکی از مؤثرترین شیوه‌های تبلیغی که در سالهای اخیر مرسوم گردیده «تبلیغ گروهی» است. این نوع تبلیغ به دلیل نوپدید بودن از ویژگی ها، فرصت‌ها و احیانا چالش ها و ضعف هایی برخوردار است که نیاز به بررسی علمی دارد و این پژوهش متکفل آن است.

ج: تولید محتواهای تبلیغی: تأمین محتواهای مورد نیاز در مقام مصرف امری است که نیازمند دانش و فهم دقیق و مبسوط از نیازهای تبلیغی به ویژه نیازهای مخاطبین تبلیغ می‌باشد. در این مورد پژوهش‌های کاربردی مورد نیاز می‌باشد. طی این عرصه گسترده و پیچیده به تنهایی از عهده مبلغین برنمی‌آید و نیاز به یک جریان دانشی و کارشناسی پشتیبانی کننده دارد که این مسئولیت عظیم را پژوهشکده برعهده گرفته است.
برخی از موضوعات پیشنهادی عبارتند از:

مشاهده
 • در حوزه فرق وادیان: با توجه اهمیت تاثیر گذاری ادیان و مذاهب در مخاطبان پژوهشکده باقرالعلوم (ع) واحدی را تحت عنوان ادیان و مذاهب راه ندازی نموده که تا کنون فعالیت های مختلفی انجام داده اند یکی از فعالیت ها ترسیم اطلاعات مسحیت و برخی از فرقه در کتابچه هایی است که برخی به چاپ رسیده و برخی در دست تدوین است. در ادامه نیز با در نظر گرفتن مخاطبان به دنبال ترسیم تنظیم نظام محتواهای مربوط به ادیان و مذاهب است.
 • ماخذ شناسی تبلیغ (کتاب های تخصصی حوزه تبلیغ):ماخذ شناسی در همه دانش ها قطعه ای از پازل دانش است با توجه به ضرورت تدوین دانش تبلیغ در شرایط کنونی گروه تبلیغ و مطالعات اسلامی. ماخذ شناسی تبلیغ یکی از امور ضروری تحقیق در حوزه تبلیغ است. که در مرحله ایده و تصویب طرح قرار دارد.
 • محتواهای تبلیغی مناسبتی با اولویت اربعین و...: یکی از محورهایی که می تواند در تولید محتواهای کاربردی مورد توجه قرار گیرد مناسب های مذهبی و ملی و بشری زیادی است که مخاطبان در آن مواقع مشغول به کار های مشترک و مشخصی می شوند مناسب ها زمانی فرصتی برای تبلیغ هستند که محتوای متناسب برای ارائه در آنها توسط مبلغ تنظیم شده باشد در غیر این صورت تبدیل به تهدید می شوند. به همین دلیل گروه تبلیغ و مطالعات اسلامی به دنبال ترسیم پژوهش هایی با محوریت مناسبت ها با اولویت اربعین حسینی دارد.
 • تولید محتوا متناسب با فضای مجازی (شبکه های اجتماعی، سایت و...)
از جمیع پژوهشگران و علاقمندان به پژوهش در حوزه‌های تبلیغی و در راستای سه محور اعلامی دعوت به پژوهش می‌شود. همچنین از پایان نامه های مرتبط حمایت به عمل خواهد آمد.

تلفن تماس: 37740369 ـ 025_ساعات تماس: 10 الی 12 ظهر

 • آقای انواری ـ کارشناس رصد و نیازسنجی _ تلفن داخلی _ 121 و مستقیم 37837305.
 • آقای رادحسینی ـ کارشناس تولید محتوا _ تلفن داخلی _ 120
 • آقای صحاف ـ کارشناس علوم و فنون _ تلفن داخلی _ 146

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

اعلام بررسی 7 مقاله گلشن ابرار

اعلام بررسی 7 مقاله گلشن ابرار

حجت الاسلام و المسلمین جودتی، مدیر محترم گروه گلشن ابرار پژوهشکده باقرالعلوم(ع) اعلام کردند:
برگزاری جلسه بررسی سایت های پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

برگزاری جلسه بررسی سایت های پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

جناب آقای صبوری مسئول روابط عمومی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) از برگزاری جلسه بررسی سایت های پژوهشکده باقرالعلوم(ع) خبر دادند.
گزارشی از مجمع اهل قلم گلشن ابرار پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

گزارشی از مجمع اهل قلم گلشن ابرار پژوهشکده باقرالعلوم(ع)

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای جودتی مدیر محترم گروه گلشن ابرار اعلام کردند: در مجمع اهل قلم گلشن ابرار که روز  چهارشنبه  5 اردیبهشت 1397 برگزار شد، نویسندگان شرح حال تعدادی از عالمان را طرح کرده و به بحث و گفتگو پرداختند.

پر بازدیدترین ها

دعوت به همکاری پژوهشی

دعوت به همکاری پژوهشی

پژوهشکده باقرالعلوم علیه السلام تنها پژوهشکده‌ای است که به صورت رسمی، مأموریتش پژوهش برای تبلیغ است. پیشتیبانی علمی و پژوهشی از تبلیغات اسلامی یک امر زمین‌مانده است و بسیاری از نیازهای فرهنگی کشور دلالت بر این دارد که تبلیغات اسلامی نیاز به تحرک، سازماندهی و بازنگری در سیاست‌ها، فرایندها و تأمین اثرگذاری مورد نیاز را دارد.
No image

سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی...

حجت الاسلام مهدی اسماعیلی مدیر گروه حدیث پژوهشکده در مورد سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی..." گفت: این سخن تا قرن دهم در هیچ یک از کتب روائی شیعی وجود ندارد.
فراخوان ثبت نام کارگاه آموزشی فیلم نوشت
Powered by TayaCMS