بررسي نظريه اعتقادي اکنکار

بررسي نظريه اعتقادي اکنکار
بررسي نظريه اعتقادي اکنکار

محمدحسين کياني [1]

چکيده

اگر قرار باشد عنوان جنبش هاي نوپديد معنوي [2] را به انواع گرايش هاي معنوي دوران معاصر بدهيم، بدون شک اکنکار اولين و اولي ترين مصداق در اين باره است؛ به عبارت ديگر، هيچ کدام از انواع جريان هايِ معنويِ نوظهور به اندازه گرايش اکنکار داراي چارچوب هاي نظري همانند ديگر اديان بزرگ نيستند.


اکنکار [3] از فرقه های نوپدیدی است که پال توئیچل [4] آن را در سال 1965 ايجاد کرد. بسیاری از تعالیم آن برگرفته از آموزه هاي رادهاسوامی هندی و به طور کلي، هندوئيسم، بوديسم و برخي ديگر از گرايش هاي عرفان هاي غربي است.

نگارنده در اين مقاله تلاش مي کند تا درباره سه رکن اساسي، يعني خداشناسي، رهبر شناسي و راه رسيدن به سعادت در اکنکار شاهد مثال هايي بياورد و در ادامه به نقد و بررسي آنان همت گمارد و در آخر نشان دهد که چرا اکنکار قادر نيست بحران معنويت دوره معاصر را پاسخ گويد.

واژگان کليدي

سوگماد، کل ليرانجان، ماهانتا، اساتيد نظام اک، سفر روح.


[1].پژوهشگر اخلاق و عرفان پژوهشكده باقرالعلوم.

[2]. New Religions Movements.

[3]. Eckankar.

[4]. Paul Twitchell.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دلایل وقوع حادثه کربلا

دلایل وقوع حادثه کربلا

اموی ها و دیگرانی که بعد از پیغمبر بر سر کار آمدند چهار کار عمده انجام دادند. آن چهار کار عبارتند از: 1- ولایت ستیزی، 2- دین ستیزی، 3- عدالت ستیزی، 4- تقدس زدایی. در هر جامعه ای با هر شرایطی و در هر زمانی این چهار آفت پیدا شود همان قضایا تکرار می شود.

پر بازدیدترین ها

No image

سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی...

حجت الاسلام مهدی اسماعیلی مدیر گروه حدیث پژوهشکده در مورد سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی..." گفت: این سخن تا قرن دهم در هیچ یک از کتب روائی شیعی وجود ندارد.
Powered by TayaCMS