آزادي معنوي

آزادي معنوي

محمد جواد رودگر[1]

چكيده

آزادي معنوي لازمه سرشت و سرنوشت انسان است و عقل و اراده بر محور فطرت مباني آزادي انسان در آموزه هاي وحياني است. آزادي در يک تحليل مفهوم شناسانه و پديدارشناسانه دو نوع است: الف) آزادي دروني = معنوي؛ ب) آزادي بروني = آزادي اجتماعي.

nbsp;

آزادي اجتماعي يا بروني، مبتني برآزادي دروني يا معنوي است و تفکيک آنها از هم خسارت بار و جبران ناپذير است. در نوشتار حاضر، مفاهيم و مباني آزادي و سپس اقسام آزادي بررسي شده و آن گاه آزادي معنوي براساس آيات و احاديث مورد کاوش و پردازش واقع شده و نتيجه بحث ها اين شده است که آزادي معنوي، زيربناي معرفت و محبت الهي و تصعيد تکاملي انسان است که تنها بر اساس انسان شناسي اسلامي، صورت جامع و کامل پيدا مي کند و آموزه هاي وحياني، دستورالعمل هاي ديني، ارزش هاي اسلامي، عقلانيت و اعتدال، سرمايه هاي سلوکي انسان معناگر خواهند بود.

در بخش ديگر مقاله از عوامل و موانع آزادي معنوي در اسلام بحث مي شود که دين و شريعت منبع اصلي آنها بود و از ديدگاه عالمان و حکيمان الهي نيز بر اساس اشعارشان مقوله آزادي تحليل و ارزيابي شد.

آنچه در بحث از آزادي معنوي، مهم وسرنوشت ساز است اينکه انسان به فطرت خويش برگشته به خود آگاهي و خوديابي نايل شود و عقلِ آزاد و دل بيدار و بينا يابد تا عزت و کرامت نفس يافته و در عرصه اجتماع و سير و سلوک معنوي بتواند تکامل يابد و به خودسازي و جامعه سازي اهتمام يابد

واژگان کليدي

آزادي، فطرت، معرفت نفس، مراقبت نفس، آزادي معنوي و اجتماعي


[1]. استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد کرج، مرکز تحقيقات علوم انساني ـ اسلامي.

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

جدیدترین ها در این موضوع

دلایل وقوع حادثه کربلا

دلایل وقوع حادثه کربلا

اموی ها و دیگرانی که بعد از پیغمبر بر سر کار آمدند چهار کار عمده انجام دادند. آن چهار کار عبارتند از: 1- ولایت ستیزی، 2- دین ستیزی، 3- عدالت ستیزی، 4- تقدس زدایی. در هر جامعه ای با هر شرایطی و در هر زمانی این چهار آفت پیدا شود همان قضایا تکرار می شود.

پر بازدیدترین ها

No image

سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی...

حجت الاسلام مهدی اسماعیلی مدیر گروه حدیث پژوهشکده در مورد سند حدیث معروف "الدهر أنزلنی ثم أنزلنی..." گفت: این سخن تا قرن دهم در هیچ یک از کتب روائی شیعی وجود ندارد.
Powered by TayaCMS